Ek-soc Ek-soc RejestracjaLogowanie

21-23 września 2016

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

KONFERENCJA KATEDR FINANSOWYCH

Granice finansów XXI wieku

21-23 września 2016

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Konferencja organizowana jest przez Instytut Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja umożliwi przedstawicielom środowiska akademickiego w Polsce, zajmującym się naukami o finansach, a także dyscyplinami pokrewnymi, wymianę poglądów, wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju finansów, upowszechnienie wyników badań prowadzonych przez poszczególne ośrodki naukowe.

Organizatorzy przewidują w ramach obrad nie tylko ustalenie zgodnie z ideą przewodnią konferencji granic finansów XXI, ale także możliwości ich przekraczania.

Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk o Finansach PAN

Konferencja będzie połączona z obchodami 10-tej rocznicy powstania Instytutu Finansów UŁ.

Sponsorzy

Patronat medialny