Ek-soc Ek-soc RejestracjaLogowanie

21-23 września 2016

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

Tematyka i cel konferencji

W dniach 21-23.09.2016 r. w Łodzi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym odbędzie się cykliczna Konferencja Katedr Finansowych pt.:

Granice finansów XXI wieku

Konferencję ma zaszczyt organizować Instytut Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja umożliwi przedstawicielom środowiska akademickiego w Polsce, zajmującym się naukami o finansach, a także dyscyplinami pokrewnymi, wymianę poglądów, wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju finansów, upowszechnienie wyników badań prowadzonych przez poszczególne ośrodki naukowe.

Organizatorzy przewidują w ramach obrad nie tylko ustalenie zgodnie z ideą przewodnią konferencji granic finansów XXI, ale także możliwości ich przekraczania.

Przewidujemy transmisję on-line sesji plenarnych oraz sprawozdania z sesji panelowych.

Konferencja jest objęta patronatem Komitetu Nauk o Finansach PAN

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane tylko przez stronę internetową

Rada Naukowo-Organizacyjna