Ek-soc Ek-soc RejestracjaLogowanie

21-23 września 2016

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

Rejestracja

Masz już konto? Zaloguj się!

Prosimy o uważne wypełnienie poniższego formularza, ponieważ większości danych nie będzie można edytować po dokonaniu rejestracji. ×

Dane osobowe

Instytucja delegująca

Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konferencji Naukowej pt. "Katedr Finansów 2016", zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.